Φιλικός αγώνας Εθνικής Ελλάδος 2004 με Μικρασιατική