ΑΕΝ Οινουσσών - Λαμπρή υποδοχή των μελλοντικών Ελλήνων Πλοιάρχων