Απόδοση τιμών από τα πλοία στην Αγία Παρασκευή Χίου