Η μεγαλύτερη χορευτική αλυσίδα του Αιγαίου στο λιμάνι της Χίου