Μικρασιατικός Επιτάφιος στην Αγία Παρασκευή Χίου 100 χρόνια μετά