Οι Πρόσκοποι ύψωσαν την Ελληνική Σημαία στο Αίπος για τα Ελευθέρια της Χίου