Ο μεγαλύτερος χορός του Αιγαίου στο λιμάνι της Χίου