Παγχιακός εορτασμός μνήμης Ιεροεθνομάρτυρα Πλάτωνα Φραγκιάδη