Πεζοπορική διαδρομή Αίπους, στα χνάρια του Δρίμακου