Πρώτη μαζική άφιξη τουριστών στα Μεστά για το 2020