4ο Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική, Συναυλία "Με μια φωνή δύο κιθάρες"